Presidium

Fullmäktige består av 72 ledamöter. Därutöver ska Fullmäktige välja ytterligare en ledamot som ska vara Fullmäktiges ordförande. Vice ordförande och andre vice ordförande väljs bland de 72 ledamöterna. Ordförande och de två vice ordförandena utgör tillsammans Fullmäktiges presidium.

Var och en i presidiet väljs för en period av ett år, valen sker på stiftelsens stämma i maj.

Presidiets medlemmar:

  • Lars O Grönstedt, ordförande
  • Ulf Nordekvist, vice ordförande (region 25 Luleå)
  • Jenny Iodlovsky Norrby, andre vice ordförande (region 15 Uddevalla)