Nuvarande fullmäktigeledamöter

Råden här nedanför presenteras i den ordningen att den person som fått flest röster står först. De tre som vid senaste valet fick flest röster, är ordinarie och har rösträtt på Trygg-Stiftelsens stämma. De har markerats med fetstil. Övriga är suppleanter. I vissa råd är den person ordförande som fått flest röster, men rådet väljer själva inom sig vem som ska vara ordförande.

Rådet nr 13 finns inte sedan ett tiotal år tillbaka, då det slogs samman med rådet 14, Göteborg

01. Stockholm City, nästa val 2024

 1. Birgitta Tärby Seifert, ordförande  (birgitta.seifert@telia.com)
 2. Ingeli Sawelin
 3. Kerstin Wennersten
 4. Bengt Nyberg, suppleant

02. Stockholm Söder, nästa val 2025

 1. Åsa Ramel
 2. Maria Stecksén
 3. Björn Laurin
 4. Bengt-Olof Staaf, suppleant och ordförande  (beostaaf@gmail.com)

03. Stockholm Norr, nästa val 2026

 1. Helene Kingler
 2. AnnaKarin Regéus
 3. Henrik Lehmann, ordförande (henrik.k.lehmann@gmail.com)
 4. Ulf Björklund, suppleant

04. Uppsala, nästa val 2027

 1. Siw Nylin, ordförande (siw.nylin@gmail.com)
 2. Per Anders Forsgren
 3. Björn Blom
 4. Gudrun Hägg, suppleant

05. Eskilstuna, nästa val 2028

 1. Anette Pettersson
 2. Owe Svedberg, ordförande (owe.svedberg@gmail.com)
 3. Örjan Gustafsson
 4. Roland Edsö, suppleant

06. Linköping, nästa val 2024

 1. Jan Frisk
 2. Barbro Karlsson Skärlund, ordförande (barbro.karlsson.skarlund@gmail.com)
 3. Madelen Wissing Strand
 4. Örjan Hansson, suppleant

07. Jönköping, nästa val 2025

 1. Margareta Sparv Andersson, ordförande (maggan.sparv@gmail.com)
 2. Christer Gunnerlind
 3. Eric Anderzon
 4. Jan Cnattingius, suppleant

08. Växjö, nästa val 2026

 1. Maria Nilsson, ordförande (mariai.nilsson@yahoo.com)
 2. Lars Bergqvist
 3. Jan Alexandersson
 4. Karin Engström, suppleant

09. Kalmar, nästa val 2027

 1. Eva Kullman, ordförande (kullmane51@gmail.com)
 2. Ann Skånberg
 3. Rolf Ohlsson
 4. Ann-Cristin Walter, suppleant

10. Kristianstad, nästa val 2028

 1. Rickard Lehmann
 2. Per Stureson
 3. Ingvar Kjellin, ordförande  (ikjellin@hotmail.com)
 4. Clas Skoogh, suppleant

11. Malmö, nästa val 2024

 1. Håkan Linse, ordförande (adv.linse@icloud.com)
 2. Viveka Sernvi Hansson
 3. Kerstin Åkerwall
 4. Nils-Åke Thulin, suppleant

12. Helsingborg, nästa val 2025

 1. Bengt Andersson, ordförande (adv.bengt.andersson@outlook.com)
 2. Carl Krönlein
 3. Birgitta Johansson
 4. Anders Andreasson, suppleant

14. Göteborg, nästa val 2027

 1. Annakarin Essunger, ordförande (annakarin.essunger@gmail.com)
 2. Marianne Thimfors
 3. Katarina Stenborg
 4. Mats Åhman, suppleant

15. Uddevalla, nästa val 2028

 1. Jenny Iodlovsky Norrby, ordförande  (jenny.iodlovsky@telia.com)
 2. Carl-Olov Uttberg
 3. Siv Pettersson
 4. Björn Karlsson, suppleant

16. Borås, nästa val 2024

 1. Lars-Erik Stendahl, ordförande (lars-erik.stendahl@hammarlift.com)
 2. Björn Knutsson 
 3. Eva Jageby
 4. Bengt-Erik Åkvist, suppleant

17. Skövde, nästa val 2025

 1. Inga-Lill Johansson
 2. Håkan Sandstedt, ordförande (hakan.sandstedt@rowico.com)
 3. Jan-Bertil Ingerhage
 4. Per Seiving, suppleant

18. Karlstad, nästa val 2026

 1. Kerstin Samuelsson, ordförande (kerstin@advokatsamuelsson.se)
 2. Marie Henriksson
 3. Jörgen Olofsson

19. Örebro, nästa val 2027

 1. Lars Modig
 2. Eva Näslund
 3. Helene Albrektsson
 4. Lena Ryö, suppleant ordförande (lenaryo@gmail.com)

20. Västerås, nästa val 2028

 1. Madeleine Ahlqvist, ordförande  (madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se)
 2. Joachim Björk
 3. Sture Berglund
 4. Tommy Sjölin, suppleant

21. Falun, nästa val 2024

 1. Ann-Louise Skoglund
 2. Kerstin Sahlin
 3. Jan Malmberg, ordförande (janmalmberg1952@gmail.com)
 4. Maritha Gustafsson, suppleant

22. Gävle, nästa val 2025

 1. Annagreta Rydbäck, ordförande (a_rydback@hotmail.com)
 2. Karin Engstrand
 3. Kjell Thörnqvist

23. Sundsvall, nästa val 2026

 1. Annika Tengvall, ordförande (annika.tengvall@gmail.com)
 2. Mats Lundqvist
 3. Ann-Catrine Falk
 4. Kjell-Åke Pettersson, suppleant

24. Umeå, nästa val 2027

 1. Monica Andersson, ordförande (monkan.andersson@gmail.com)
 2. Stefan Stålnacke
 3. Torbjörn Möller
 4. Elisabeth Königson, suppleant

25. Luleå, nästa val 2028

 1. Ulf Nordekvist, ordförande (ulf.nordekvist@front.law)
 2. Veronica Apelqvist
 3. Thomas Björnström
 4. Inger Westborg, suppleant