Trygg-Stiftelsens tillkomst

Ursprunget till verksamheterna inom Trygg-Hansa, SEB Pension & Försäkring och Trygg-Stiftelsen går ända tillbaka till första hälften av 1800-talet.
Det som en gång var Framtiden Livförsäkringsbolag, Trygg-Fylgia, Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Allmänna Lifförsäkringsbolaget m fl anrika bolag blev så småningom genom diverse sammanslagningar Svenska Liv-Hansa, Hansa-koncernen och, 1971, Trygg-Hansa.

Under många år utgjorde Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring och det börsnoterade Trygg-Hansa AB en gemensam organisation. Men 1995 beslutade man att samla försäkring, sparande och finansiering i en koncern. Tanken var att skapa en stark, fokuserad koncern med klara ansvarsförhållanden och beslutsstrukturer.

År 1996 beslutades att bilda Trygg-Stiftelsen och vid en extra stämma 1997 fastställdes Trygg-Stiftelsens stadgar samt bestämmelser för Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation. Samtidigt överläts livförsäkringsverksamheten till nybildade Trygg-Hansa Livförsäkring AB. I samband med detta stängde man också för nyteckning.

I slutet av 1997 förvärvade SEB Trygg-Hansa AB. Trygg-Stiftelsen begärde aktier i SEB som likvid motsvarande sitt innehav i Trygg-Hansa för att fortsatt kunna ha ett betydande inflytande. Efter nyemissioner 1999 och 2009, samt efter viss försäljning  2012, 2015 och 2017, har Trygg-Stiftelsen A-aktier motsvarande 5,2 % av aktiekapitalet och 5,3 % av röstetalet i SEB.  Detta gör Trygg-Stiftelsen till tredje största ägaren i SEB.

I december 2020 äger stiftelsen 114 673 802 A-aktier i SEB.

Detta innehav av aktier i SEB är finansierat genom ett lån från Gamla Liv till Trygg-Stiftelsen. Lånet är i varje ögonblick exakt lika stort som värdet på aktierna. Räntan utgörs av den utdelning som SEB eventuellt ger till aktieägarna.