Stadgar och bestämmelser

Här kan du läsa Trygg-Stiftelsens stadgar och bestämmelser.

Trygg-Stiftelsens Stadgar

Ladda ned stadgarna i PDF-format

Trygg-Stiftelsens Bestämmelser (Bilaga 1)

Ladda ned bestämmelserna i PDF-format