Val av fullmäktigeråd

Trygg-Stiftelsen bevakar 290 000 försäkringstagares intressen och  har ett avgörande inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Trygg-Stiftelsens styrelse nominerar tre av sju styrelseledamöter i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB och majoriteten av ledamöterna i dess finansdelegation som arbetar med kapitalförvaltningsfrågor. Eftersom Trygg-Stiftelsen är tredje största ägare i SEB (efter Investor och Alecta) får försäkringstagarna dessutom ett indirekt inflytande på verksamheten i SEB-koncernen.

Du som är försäkringstagare i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har inflytande genom att välja in representanter i din region. Valet äger rum vart femte år. Du är med och röstar fram fyra ledamöter till det lokala fullmäktigerådet. Tre av dessa blir också ledamöter i fullmäktige, som utser Trygg-Stiftelsens styrelse vid ordinarie stämma i maj varje år.

Vill du veta mer om kandidaterna går det bra att slå en signal till valberedningens ordförande. Namn och telefonnummer står högst upp på valsedeln som kommer med posten i mitten av mars månad.