Nomineringskommitté

Fullmäktiges presidium och valberedningens ytterligare ledamot och suppleant, samt deras arvoden ska föreslås av en nomineringskommitté.

För att utse denna nomineringskommitté, är Försäkringstagarorganisationen indelad i fyra områden: öst, söder,väst och norr. Område öst består av regionerna 1 – 6, område söder av regionerna 7 – 12, område väst av regionerna 14 – 19, samt område norr av regionerna 20 – 25. Den fullmäktigerådsledamot inom vart och ett av dessa fyra områden som är och under längst tid innehaft posten som ordförande för fullmäktigeråd,  ska ingå i en grupp av fyra personer som tillsammans utgör denna nomineringskommitté. Trygg-Stiftelsens styrelseordförande är ordförande i nomineringskommittén.

Nomineringskommittén består i av:

Lars Heikensten ordförande
Bengt-Olof Staaf representerar råden 1 – 6, ordförande i rådet 02, Stockholm söder
Bengt Andersson råden 7 – 12, ordförande i rådet 12, Helsingborg
Kerstin Samuelsson råden 14 – 19, ordförande i rådet 18, Karlstad
Madeleine Ahlqvist råden 20 – 25, ordförande i rådet 20, Västerås

Om du undrar över rådet 13, så finns inte det!