Styrelsen

Trygg-Stiftelsens styrelse består sedan stämman 31 maj 2021 av:
  1. Lars Heikensten (ordförande)
  2. Malin Björkmo
  3. Magnus Dahlquist
  4. Daniel Eriksson
  5. Björn Fröling

Var och en i styrelsen är vald för ett år. Styrelsen ska bestå av 4-6 ledamöter samt maximalt 3 suppleanter.

Styrelsens övergripande mål är att arbeta för att ge alla försäkringstagare i Gamla Liv en så bra avkastning som möjligt på de försäkringar som omkring 317 000 kunder har i bolaget, dessutom till en så låg administrativ kostnad som möjligt.

Trygg-Stiftelsen har genom styrelsen rätten att utse två styrelseledamöter i Gamla Livs styrelse och att tillsammans med SEB utse ordförande i styrelsen, som består av fem ledamöter. Dessutom har styrelsen rätten att utse majoriteten av ledamöterna och ordförande i Finansdelegationen, där följaktligen försäkringstagarnas representanter är i majoritet.

Finansdelegationen ansvarar för beslut som rör bolagets kapitalförvaltning. Som exempel på beslutsområden kan nämnas placeringsportföljens risknivå, det vill säga fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra tillgångar, samt upphandling av kapitalförvaltning.