Gamla liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv – ett av Sveriges större livförsäkringsbolag.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna. Bolaget konsolideras inte i SEB.

Verksamheten i bolaget omfattar traditionell försäkring, i huvudsak pensionsförsäkringar, tjänstepensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. Bolaget är sedan juni 1997 stängt för nyteckning.

Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Merparten av bolagets kapitalförvaltning sköts av SEB och försäkringsadministrationen och service sköts av SEB Pension & Försäkring AB genom ett uppdragsavtal.