Valberedning

Trygg-Stiftelsens valberedning ska till stämman föreslå;
  • styrelseledamöter, dels hur många, dels vilka personer, samt deras arvoden
  • revisorer samt deras arvoden
  • övriga arvoden, utom de till Fullmäktiges presidium och valberedning.

Valberedningen består sedan stämman 14 maj 2020 av följande personer

  • Lars O Grönstedt, fullmäktiges ordförande
  • Ulf Nordekvist, vice ordförande (region 25 Luleå)
  • Lena Ryö, andre vice ordförande (region 19 Örebro)
  • Jenny Iodlovsky Norrby (region 15 Uddevalla)
  • Kerstin Åkerwall, suppleant (region 11 Malmö)