Valberedning

Trygg-Stiftelsens valberedning ska till stämman föreslå;
  • styrelseledamöter, dels hur många, dels vilka personer, samt deras arvoden
  • revisorer samt deras arvoden
  • övriga arvoden, utom de till Fullmäktiges presidium och valberedning.

Valberedningen består sedan stämman 29 maj 2023 av följande personer

  • Lars O Grönstedt, fullmäktiges ordförande
  • Ulf Nordekvist, vice ordförande (region 25 Luleå)
  • Jenny Iodlovsky Norrby, andre vice ordförande (region 15 Uddevalla)
  • Margareta Sparv Andersson (region 07 Jönköping)
  • Kerstin Åkerwall, suppleant (region 11 Malmö)