Val av fullmäktigeråd

Val av fullmäktigeråd
Trygg-Stiftelsen bevakar 359 000 försäkringstagares intressen. Den har ett avgörande inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
Trygg-Stiftelsens styrelse nominerar två av fem styrelseledamöter i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB och majoriteten av ledamöterna i dess finansdelegation som arbetar med kapitalförvaltningsfrågor. Eftersom Trygg-Stiftelsen är tredje största ägare i SEB (efter Investor och Alecta) får försäkringstagarna dessutom ett indirekt inflytande på verksamheten i SEB-koncernen.

Du som är försäkringstagare i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har inflytande genom att välja in representanter i din region. Valet äger rum vart femte år. Du är med och röstar fram fyra ledamöter till det lokala fullmäktigerådet. Tre av dessa blir också ledamöter i fullmäktige, som utser Trygg-Stiftelsens styrelse vid ordinarie stämma i maj varje år.

Vill du veta mer om kandidaterna går det bra att slå en signal till valberedningens ordförande. Namn och telefonnummer står längst ner på valsedeln som kommer med posten i mitten av mars månad.