Valberedning

Trygg-Stiftelsens valberedning ska till stämman föreslå;
  • styrelseledamöter, dels hur många, dels vilka personer, samt deras arvoden
  • revisorer samt deras arvoden 
  • övriga arvoden, utom de till Fullmäktiges presidium och valberedning. 
Valberedningen består sedan stämman 21 maj 2018 av följande personer
  • Lars O Grönstedt, fullmäktiges ordförande
  • Eva Kullman, vice ordförande (region 09, Kalmar)
  • Ulf Nordekvist, andre vice ordförande (region 25 Luleå)
  • Lena Ryö, (region 19, Örebro)
  • Viveka Servi Hansson, suppleant (region 11, Malmö)