Styrelse

Trygg-Stiftelsens styrelse består sedan stämman 21 maj 2018 av:
  1. Lars Heikensten (ordförande)
  2. Magnus Dahlquist
  3. Anna-Greta Sjöberg
  4. Risto Silander
  5. Lars Åberg
  6. Malin Björkmo
Var och en i styrelsen är vald för ett år. Styrelsen ska bestå av 4-6 medlemmar samt maximalt 3 suppleanter, efter stämman i maj 2018 har styrelsen 6 medlemmar, men inga suppleanter. Från och med stämman 2016 väljs ordförande särskilt på stämman. 

Styrelsens övergripande mål är att arbeta för att ge alla försäkringstagare i Gamla Liv en så bra avkastning som möjligt på de försäkringar som omkring 359 000 kunder har i bolaget, dessutom till en så låg administrativ kostnad som möjligt.

Trygg-Stiftelsen har genom styrelsen rätten att utse två styrelseledamöter i Gamla Livs styrelse och att tillsammans med SEB utse ordförande i styrelsen, som består av fem ledamöter. Dessutom har styrelsen rätten att utse majoriteten av ledamöterna och ordförande i Finansdelegationen, där följaktligen försäkringstagarnas representanter är i majoritet.

Finansdelegationen ansvarar för för beslut som rör bolagets kapitalförvaltning. Som exempel på beslutsområden kan nämnas placeringsportföljens risknivå, det vill säga fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och andra tillgångar, samt upphandling av kapitalförvaltning.