Nuvarande fullmäktigeledamöter

Råden här nedanför presenteras i den ordningen att den person som fått flest röster står först. De tre som vid senaste valet fick flest röster, är ordinarie och har rösträtt på Trygg-Stiftelsens stämma. De har markerats med fetstil. Övriga är suppleanter

I vissa råd är den person ordförande som fått flest röster, men rådet väljer själva inom sig vem som ska vara ordförande.

Rådet nr 13 finns inte sedan ett tiotal år tillbaka, då det slogs samman med rådet 14, Göteborg

Status 2019-05-28

01 STOCKHOLM CITY, nästa val  2024
Birgitta Tärby Seifert
Ingeli Sawelin

Kerstin Wennersten
Bengt Nyberg, suppleant

02 STOCKHOLM SÖDER, nästa val 2020
Maria Stecksén
Åsa Ramel
Bengt-Olof Staaf 
 (ordförande)
Henry Erlandsson, suppleant 

03
STOCKHOLM NORR, nästa val 2021
Elisabeth Frykmark  (ordförande)
Kerstin Blom Axelsson
Allan Nyberg
Petra Almquist, suppleant

04 UPPSALA, nästa val 2022
Siw Nylin  (ordförande)                                                                                                                        
Björn Blom

Per Anders Forsgren                                                                                                                  
Gudrun Hägg, suppleant

05 ESKILSTUNA,
nästa val 2023
Björn Wahlqvist  (ordförande)
Anette Pettersson
Annchristine Hartmann
Owe Svedberg, suppleant

06 LINKÖPING, nästa val 2024
Jan Frisk
Barbro Karlsson Skärlund
Madelen Wissing Strand 
Örjan Hansson, suppleant

07 JÖNKÖPING,
nästa val 2020
Margareta Sparv Andersson (ordförande)
Christer Gunnerlind

Eric Anderzon
Johan Svedberg, suppleant

08 VÄXJÖ, nästa val 2021
Maria Nilsson  (ordförande)                                                                                                                               Camilla Sjöberg                                                                                                                                  
Jan Alexandersson                                                                                                                    

Suzanne Hammargren, suppleant

09 KALMAR, nästa val 2022
Eva Kullman (ordförande)
Ann Skånberg
Rolf Olsson
Birgitta Härle, suppleant

10 KRISTIANSTAD, nästa val 2023
Ingvar Kjellin, (ordförande)
Clas Skoogh
Bengt Åsbäck von Meyburg

Per Stureson, suppleant

11 MALMÖ, nästa val 2024
Håkan Linse 
Viveka Sernvi Hansson
Kerstin Åkerwall
Nils-Åke Thulin, suppleant

12 HELSINGBORG, nästa val 2020
Birgitta Johansson 
Carl Krönlein
Bengt Andersson (ordförande)
Anders Andreasson, suppleant

14 GÖTEBORG, nästa val 2022
Marianne Thimfors                                                                                                                        

Mats Åhman (ordförande)
Anders Halvor
Birgitta Dahlström, suppleant 

15 UDDEVALLA, nästa val 2023
Jenny Iodlovsky Norrby (ordförande)
Björn Karlson
Kerstin Brugge

Siv Pettersson, suppleant

16 BORÅS, nästa val 2024
Susanne Fredriksson 
Lars-Erik Stendahl
Björn Knutsson 
Eva Jageby, suppleant 

17 SKÖVDE, nästa val 2020
Anders Grumstedt (ordförande)
Inga-lill Johansson

Håkan Sandstedt

Ann-Katrin Jönsson 

18 KARLSTAD, nästa val 2021
Kerstin Samuelsson (ordförande)
Marie Henriksson
Lars Yngström

Jörgen Olofsson, suppleant

19 ÖREBRO,
nästa val 2022
Lena Ryö (ordförande)
Helene Albrektsson
Eva Näslund
Ulf Sjöstrand, suppleant

20 VÄSTERÅS, nästa val 2023
Madeleine Ahlqvist (ordförande)
Sture Berglund
Tommy Sjölin
Joachim Björk, suppleant

21 FALUN, nästa val 2024
Ann-Louise Skoglund
Kerstin Sahlin
Jan Malmberg
Maritha Gustaffson, suppleant

22 GÄVLE,
nästa val 2020
Louise Lundström (ordförande)
Karin Engstrand
Annagreta Rydbäck  
Kjell Thörnqvist, suppleant

23 SUNDSVALL, nästa val 2021
Annika Tengvall (ordförande)
Kjell-Åke Pettersson
Ann-Catrine Falk
Sören Ulander, suppleant

24 UMEÅ, nästa val 2022
Elisabeth Königson (ordförande)
Monica Andersson
Dan Gyll
Liecelott Omma, suppleant

25 LULEÅ, nästa val 2023
Maria Lundbäck
Ulf Nordekvist (ordförande)

Kenneth Granström
Veronica Apelquist, suppleant