Nuvarande fullmäktigeledamöter

Från 2011 års val och successivt framöver, väljs fyra personer in i varje råd. 

Eftersom det inte går att förändra antalet personer i råden under löpande mandatperiod, då de ju är valda för en femårsperiod, innebär det att samtliga 24 råd består av fyra personer sedan valet 2015. Råden här nedanför presenteras i den ordningen att den person som fått flest röster står först. De tre som vid senaste valet fick flest röster, är ordinarie och har rösträtt på Trygg-Stiftelsens stämma. De har markerats med fetstil. Övriga är suppleanter

I vissa råd är den person ordförande som fått flest röster, men rådet väljer själva inom sig vem som ska vara ordförande.

Rådet nr 13 finns inte sedan ett tiotal år tillbaka, då det slogs samman med rådet 14, Göteborg

Status 2017-01-24


01 STOCKHOLM CITY, nästa val  2019
Kerstin Wennersten (ordförande)
Birgitta Tärby Seifert

Bengt Nyberg

Eva Jomsvik Sörbom, suppleant

02 STOCKHOLM SÖDER, nästa val 2020
Maria Stecksén
Åsa Ramel
Bengt-Olof Staaf 
 (ordförande)
Henry Erlandsson, suppleant 

03
STOCKHOLM NORR, nästa val 2021
Elisabeth Frykmark  (ordförande)
Kerstin Blom Axelsson
Allan Nyberg
Petra Almquist, suppleant

04 UPPSALA, nästa val 2022
Siw Nylin                                                                                                                           

Björn Blom
Per Anders Forsgren                                                                                                                   

Gudrun Hägg, suppleant

05 ESKILSTUNA,
nästa val 2018
Björn Wahlqvist (ordförande)
Kjell Pettersson
Anette Pettersson
Sverker Halldén, suppleant

06 LINKÖPING, nästa val 2019
Tina Lenngren Ziehlke (ordförande)
Håkan Johansson
Madelen Wissing Strand 
Mats Larsson, suppleant

07 JÖNKÖPING,
nästa val 2020
Margareta Sparv Andersson (ordförande)
Christer Gunnerlind

Eric Anderzon
Johan Svedberg, suppleant

08 VÄXJÖ, nästa val 2021
Maria Nilsson  (ordförande)                                                                                                                               Camilla Sjöberg                                                                                                                                   

Jan Alexandersson                                                                                                                     

Suzanne Hammargren, suppleant

09 KALMAR, nästa val 2022
Eva Kullman (ordförande)
Ann Skånberg
Rolf Olsson
Birgitta Härle, suppleant

10 KRISTIANSTAD, nästa val 2018
Per Stureson (ordförande)
Ingvar Kjellin
Clas Skoogh
Paulette Rosengren, suppleant

11 MALMÖ
, nästa val 2019
Håkan Linse (ordförande)
Viveka Sernvi Hansson
Kerstin Åkerwall                                                                                                                         

Elisabeth Mattisson, suppleant

12 HELSINGBORG, nästa val 2020
Birgitta Johansson 
Carl Krönlein
Bengt Andersson (ordförande)
Anders Andreasson, suppleant

14 GÖTEBORG, nästa val 2022
Marianne Thimfors                                                                                                                         

Mats Åhman  (ordförande)                                                                                                                                  Anders Halvor
Birgitta Dahlström, suppleant 

15 UDDEVALLA, nästa val 2018
Siv Pettersson (ordförande)
Claes Brügge
Marie-Louise Westberg
Björn Karlson, suppleant

16 BORÅS, nästa val 2019
Susanne Fredriksson (ordförande)
Lars-Erik Stendahl
Bengt Erik Åkvist 
Eva Jageby, suppleant 

17 SKÖVDE, nästa val 2020
Anders Grumstedt (ordförande)
Ingelill Johansson

Tomas Algons 
Håkan Sandstedt, suppleant 

18 KARLSTAD, nästa val 2021
Kerstin Samuelsson (ordförande)
Marie Henriksson                                                                                                                               Lars Yngström
Jörgen Olofsson, suppleant

19 ÖREBRO,
nästa val 2022
Lena Ryö (ordförande)
Helene Albrektsson
Eva Näslund                                                                                                                                                        Ulf Sjöstrand, suppleant

20 VÄSTERÅS, nästa val 2018
Madeleine Ahlqvist (ordförande)
Sture Berglund
Helena Hedlund
Thomas Axelsson, suppleant

21 FALUN, nästa val 2019
Kerstin Sahlin
Maritha Gustafsson
Mats Sörsten
Börje Grönros (ordförande och suppleant)

22 GÄVLE,
nästa val 2020
Louise Lundström (ordförande)
Karin Engstrand
Annagreta Rydbäck  
Kjell Thörnqvist, suppleant

23 SUNDSVALL, nästa val 2021
Annika Tengvall (ordförande)
Kjell-Åke Pettersson
Ann-Catrine Falk                                                                                                                                           Sören Ulander, suppleant

24 UMEÅ, nästa val 2022
Elisabeth Königson                                                                                                                      Monica Andersson                                                                                                                              Dan Gyll                                                                                                                                           Liecelott Omma, suppleant

25 LULEÅ, nästa val 2018
Ulf Nordekvist (ordförande)
Åsa Granberg
Kenneth Granström
Maria Lundbäck, suppleant