Nomineringskommitté

Fullmäktiges presidium och valberedningens ytterligare ledamot och suppleant, samt deras arvoden ska föreslås av en nomineringskommitté.
För att utse denna nomineringskommitté, är Försäkringstagarorganisationen indelad i fyra områden: öst, söder,väst och norr. Område öst består av regionerna 1 - 6, område söder av regionerna 7-12, område väst av regionerna 14-19, samt område norr av regionerna 20-25.

Den fullmäktigerådsledamot inom vart och ett av dessa fyra områden som är och under längst tid innehaft posten som ordförande för fullmäktigeråd,  ska ingå i en grupp av fyra personer som tillsammans utgör denna nomineringskommitté. Trygg-Stiftelsens styrelseordförande är ordförande i nomineringskommittén.

Nomineringskommittén består i maj 2019 av:

Lars Heikensten, ordförande
Björn Wahlqvist representerar råden 1 - 6, ordförande i rådet 05, Eskilstuna 
Bengt Andersson                             råden 7 - 12, ordförande i rådet 12, Helsingborg
Kerstin Samuelsson                       råden 14 - 19, ordförande i rådet 18, Karlstad
Madeleine Ahlqvist                        råden 20 - 25, ordförande i rådet 20, Västerås

Om du undrar över rådet 13, så finns inte det!